Mỹ: Tai nạn máy bay huấn luyện quân sự

Mỹ: Tai nạn máy bay huấn luyện quân sự

2 máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh bị rơi

2 máy bay huấn luyện của Không quân Bangladesh bị rơi

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay huấn luyện L-39

Khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay huấn luyện L-39

Vụ máy bay mất liên lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện: Sức khỏe của phi công được cứu ổn định

Vụ máy bay mất liên lạc khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện: Sức khỏe của phi công được cứu ổn định