Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp thu tối đa ý kiến của nhân dân xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)

Luật Đất đai sửa đổi đã có nhiều điểm mới đột phá và tiến bộ

Luật Đất đai sửa đổi đã có nhiều điểm mới đột phá và tiến bộ

Đã có 11,6 triệu lượt góp ý về Luật Đất đai sửa đổi, tiếp tục góp ý đến khi thông qua luật

Đã có 11,6 triệu lượt góp ý về Luật Đất đai sửa đổi, tiếp tục góp ý đến khi thông qua luật

Hơn 9 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hơn 9 triệu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết và cấp bách

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết và cấp bách

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tôn trọng mọi ý kiến nhân dân góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Tôn trọng mọi ý kiến nhân dân góp ý về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cần có các quy định, giám sát bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Cần có các quy định, giám sát bảo đảm quyền lợi của người dân bị thu hồi đất trong Luật Đất đai (sửa đổi)

Cần bảo đảm sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Lâm nghiệp

Cần bảo đảm sự thống nhất giữa dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với Luật Lâm nghiệp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì tọa đàm góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)