Hội nghị Tổng kết và công bố giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIII-năm 2021

Hội nghị Tổng kết và công bố giải thưởng Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIII-năm 2021

Liên hoan truyền hình toàn quân sẽ tổ chức trực tuyến

Liên hoan truyền hình toàn quân sẽ tổ chức trực tuyến

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XII

Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2018 sẽ tổ chức tại Cần Thơ

Liên hoan truyền hình toàn quân năm 2018 sẽ tổ chức tại Cần Thơ

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XI

Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XI

Gần 300 tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XI

Gần 300 tác phẩm tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quân lần thứ XI