Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận

Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội nhân dân Lào chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân vận

Quân đội hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác về bảo hiểm xã hội

Quân đội hai nước Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác về bảo hiểm xã hội

Ngành Tuyên huấn Quân đội hai nước Việt Nam-Lào đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền

Ngành Tuyên huấn Quân đội hai nước Việt Nam-Lào đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền

Phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự Việt Nam - Lào

Phê chuẩn Hiệp định Tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự Việt Nam - Lào

Trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bà con Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

Trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng bà con Việt Nam tại 4 tỉnh Nam Lào

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Cục Công binh Lào

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Cục Công binh Lào

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào