Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022

Trở về làng Sen

Trở về làng Sen

Tháng 5 về làng Sen quê Bác

Tháng 5 về làng Sen quê Bác

Giảm quy mô tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020

Giảm quy mô tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020

Sao mai Huyền Trang trình làng MV “Đóa sen ngời”

Sao mai Huyền Trang trình làng MV “Đóa sen ngời”

Tháng 5 về với làng Sen

Tháng 5 về với làng Sen

Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2018

Khai mạc Lễ hội Làng Sen 2018

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2017

Đề nghị U-crai-na thắt chặt các biện pháp bảo đảm an toàn cho người Việt Nam tại khu vực Làng Sen, thành phố Ô-đét-xa

Đề nghị U-crai-na thắt chặt các biện pháp bảo đảm an toàn cho người Việt Nam tại khu vực Làng Sen, thành phố Ô-đét-xa

Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016

Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2016

Khai mạc Liên hoan Tiếng hát làng Sen năm 2016

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2016