Nghệ An: Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

Nghệ An: Bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

Nhiều câu chuyện cảm động về Bác trong cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”

Nhiều câu chuyện cảm động về Bác trong cuốn sách “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng”

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2022