Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu Di tích K9

Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu Di tích K9