Kiên Giang: Tổ chức lễ giỗ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và đồng bào bị quân Khmer Đỏ thảm sát

Kiên Giang: Tổ chức lễ giỗ tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và đồng bào bị quân Khmer Đỏ thảm sát

Nhiều cách làm thiết thực giúp bà con Khmer

Nhiều cách làm thiết thực giúp bà con Khmer

Nhạc ngũ âm - nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer ở An Giang

Nhạc ngũ âm - nghệ thuật dân gian của đồng bào Khmer ở An Giang

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ: Chung tay chăm lo Tết cho đồng bào Khmer

Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo-Medic Cần Thơ: Chung tay chăm lo Tết cho đồng bào Khmer

An Giang thăm chúc Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer ở thị xã Tịnh Biên

An Giang thăm chúc Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer ở thị xã Tịnh Biên

Sóc Trăng: Đồng bào Khmer chung sức xây dựng nông thôn mới

Sóc Trăng: Đồng bào Khmer chung sức xây dựng nông thôn mới

Sóc Trăng rộn ràng không khí Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

Sóc Trăng rộn ràng không khí Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

Đổi thay ở các phum, sóc của đồng bào Khmer

Đổi thay ở các phum, sóc của đồng bào Khmer

Những ngày cuối cùng của chế độ Khmer Đỏ

Những ngày cuối cùng của chế độ Khmer Đỏ