8 trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu không muốn bị phạt tiền

8 trường hợp bắt buộc phải đeo khẩu trang nếu không muốn bị phạt tiền

Chưa thể tạm biệt chiếc khẩu trang

Chưa thể tạm biệt chiếc khẩu trang

Chương trình “Khẩu trang yêu thương” tại Sư đoàn 968

Chương trình “Khẩu trang yêu thương” tại Sư đoàn 968

Khẩu trang vải không giúp bảo vệ trước biến thể Omicron

Khẩu trang vải không giúp bảo vệ trước biến thể Omicron

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang y tế N95

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận gần 5 triệu khẩu trang y tế N95

Đồng Nai: Phát hiện hơn 1 tấn khẩu trang tái chế không đảm bảo chất lượng

Đồng Nai: Phát hiện hơn 1 tấn khẩu trang tái chế không đảm bảo chất lượng