Bình Dương: Thanh niên công nhân sôi nổi thi hát karaoke

Bình Dương: Thanh niên công nhân sôi nổi thi hát karaoke

Tăng cường quản lý dịch vụ karaoke, vũ trường

Tăng cường quản lý dịch vụ karaoke, vũ trường

Cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường phải có lối thoát nạn thứ hai

Cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường phải có lối thoát nạn thứ hai

Thanh Hóa kiểm tra 73 quán karaoke, có 56 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Thanh Hóa kiểm tra 73 quán karaoke, có 56 cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

Quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke

Quy định về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke

Làm gì khi xảy ra cháy quán karaoke?

Làm gì khi xảy ra cháy quán karaoke?