JICA hỗ trợ kết nối nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

JICA hỗ trợ kết nối nông nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

JICA thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia phòng, chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam

JICA hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng

JICA hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng "0"

JICA cung cấp trang thiết bị y tế khẩn cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy

JICA cung cấp trang thiết bị y tế khẩn cấp cho Bệnh viện Chợ Rẫy

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19

JICA tiếp tục hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch Covid-19

JICA hỗ trợ phục hồi đường cống thoát nước tại TP Hồ Chí Minh

JICA hỗ trợ phục hồi đường cống thoát nước tại TP Hồ Chí Minh

JICA hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ, vừa và phát triển công nghiệp

JICA hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ, vừa và phát triển công nghiệp

JICA và HI ký biên bản hợp tác tăng cường chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng

JICA và HI ký biên bản hợp tác tăng cường chất lượng dịch vụ phục hồi chức năng

JICA hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh về tăng trưởng xanh

JICA hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh về tăng trưởng xanh

JICA: Cần giải ngân sớm một số dự án ODA tại Việt Nam

JICA: Cần giải ngân sớm một số dự án ODA tại Việt Nam