Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển ngân hàng thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Phát triển hạ tầng số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phát triển hạ tầng số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Xây dựng Trường Sĩ quan Thông tin cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa

Xây dựng Trường Sĩ quan Thông tin cách mạng, chính quy, chuẩn hóa, hiện đại hóa

Tập đoàn Viettel cần tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa quân đội

Tập đoàn Viettel cần tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình hiện đại hóa quân đội

Viettel góp sức hiện đại hóa hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Viettel góp sức hiện đại hóa hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị

Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế

Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, sát thực tế

Tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa

Tiên phong trong tiến trình hiện đại hóa

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển

Dấu ấn của Đại tướng Phùng Quang Thanh trên hành trình hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát biển

Army Games 2021: Hòa quyện văn hóa truyền thống và hiện đại

Army Games 2021: Hòa quyện văn hóa truyền thống và hiện đại

Chủ động bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa pháo binh

Chủ động bảo đảm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa pháo binh

Phát triển nguồn nhân lực hậu cần phù hợp với lộ trình hiện đại hóa quân đội

Phát triển nguồn nhân lực hậu cần phù hợp với lộ trình hiện đại hóa quân đội