Tăng cường kiểm soát hàng rong trước các cổng trường học

Tăng cường kiểm soát hàng rong trước các cổng trường học

Bangkok khoanh vùng bán hàng rong

Bangkok khoanh vùng bán hàng rong

Hàng rong - “nét văn hóa riêng” của đất Hà thành

Hàng rong - “nét văn hóa riêng” của đất Hà thành

Nhớ gánh hàng rong của mẹ

Nhớ gánh hàng rong của mẹ

Hàng rong làm phiền du khách

Hàng rong làm phiền du khách

TP Hồ Chí Minh ngăn chặn tái diễn bán hàng rong

TP Hồ Chí Minh ngăn chặn tái diễn bán hàng rong