Thượng tướng Vũ Hải Sản chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2022

Thượng tướng Vũ Hải Sản chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác hậu cần toàn quân 6 tháng đầu năm 2022

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo chính sách nhà ở Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Vùng Cảnh sát biển 4 tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân Quảng Ngãi

Tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho ngư dân Quảng Ngãi