Thượng tướng Vũ Hải Sản thăm và chúc Tết các đơn vị

Thượng tướng Vũ Hải Sản thăm và chúc Tết các đơn vị

Phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại các đơn vị, địa phương

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết tại các đơn vị, địa phương

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Thượng tướng Vũ Hải Sản kiểm tra, chúc Tết Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Quân khu 3

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự, chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Binh đoàn 12

Thượng tướng Vũ Hải Sản dự, chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính Binh đoàn 12

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào thi đua

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì Hội nghị Ban chỉ đạo Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

Chung tay phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chung tay phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Vùng Cảnh sát biển 2 tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)