Trao thưởng Giải đấu National Robotics Tournament 2022

Trao thưởng Giải đấu National Robotics Tournament 2022

SHB thắng lớn các giải thưởng của ABF

SHB thắng lớn các giải thưởng của ABF

Trao 356 giải thưởng và học bổng cho học sinh, sinh viên

Trao 356 giải thưởng và học bổng cho học sinh, sinh viên

Phát động các giải thưởng tôn vinh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Phát động các giải thưởng tôn vinh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả