Gặp mặt cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa

Gặp mặt cựu chiến binh tham gia giải phóng Trường Sa

Lễ mít tinh Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa

Lễ mít tinh Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng quần đảo Trường Sa

Tự hào là chiến sĩ đơn vị tham gia giải phóng Trường Sa

Tự hào là chiến sĩ đơn vị tham gia giải phóng Trường Sa

Thần tốc vượt biển giải phóng Trường Sa

Thần tốc vượt biển giải phóng Trường Sa