Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4

Dân vận khéo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

Bình Dương phấn đấu đến tháng 12-2022 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 13

Bình Dương phấn đấu đến tháng 12-2022 hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp Quốc lộ 13

Giải ngân vốn đầu tư công: Giải phóng mặt bằng cần đi trước

Giải ngân vốn đầu tư công: Giải phóng mặt bằng cần đi trước

Cách nào gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng?

Cách nào gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng?

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Bài 3: Để giải phóng mặt bằng trở thành động lực phát triển (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Để giải phóng mặt bằng trở thành động lực phát triển (Tiếp theo và hết)

Khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025

Bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025

"Dân vận khéo" gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng