Hà Nội quyết tâm hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài

Hà Nội quyết tâm hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và năm 2021 kéo dài

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Gỡ vướng mắc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài

Thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thúc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội nỗ lực “thoát đáy” trong giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội nỗ lực “thoát đáy” trong giải ngân vốn đầu tư công

Nhanh chóng giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động

Nhanh chóng giải ngân tiền hỗ trợ cho người lao động

Gỡ nút thắt giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ nút thắt giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân gần 1.100 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Giải ngân gần 1.100 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động