Giá xăng dầu hôm nay (21-8): Tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay (21-8): Tuần lao dốc

Giá xăng dầu hôm nay (13-8): Giảm tốc

Giá xăng dầu hôm nay (13-8): Giảm tốc

Giá xăng dầu hôm nay (11-8): Cùng giảm

Giá xăng dầu hôm nay (11-8): Cùng giảm