Thị trường Rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Thị trường Rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định

Thị trường ngày mồng 2 Tết: Giá cả ổn định

Thị trường ngày mồng 2 Tết: Giá cả ổn định