Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên

Bệnh viện Quân y 103 hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Quân đội 103 Lào thực hiện thành công 2 ca ghép thận đầu tiên

Viết tiếp kỳ tích gần 30 năm ghép thận

Viết tiếp kỳ tích gần 30 năm ghép thận

3 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh thiết lập mạng lưới quản lý hiến, ghép thận

3 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh thiết lập mạng lưới quản lý hiến, ghép thận