3 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh thiết lập mạng lưới quản lý hiến, ghép thận

3 bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh thiết lập mạng lưới quản lý hiến, ghép thận

Ca ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung

Ca ghép thận tự thân thành công đầu tiên tại miền Trung

Bệnh viện Quân y 103 thực hiện thành công ca ghép thận thứ 500

Bệnh viện Quân y 103 thực hiện thành công ca ghép thận thứ 500

Hạnh phúc của nữ bệnh nhân ghép thận

Hạnh phúc của nữ bệnh nhân ghép thận

Dấu mốc ca ghép thận thứ 300 ở Bệnh viện Quân y 103

Dấu mốc ca ghép thận thứ 300 ở Bệnh viện Quân y 103

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thực hiện thành công ca ghép thận thứ 2

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên thực hiện thành công ca ghép thận thứ 2