Mong sớm triển khai hệ thống phần mềm quản lý, điều phối hiến, ghép tạng trên toàn quốc

Mong sớm triển khai hệ thống phần mềm quản lý, điều phối hiến, ghép tạng trên toàn quốc

Đột phá trong lĩnh vực ghép tạng, bộ phận cơ thể người

Đột phá trong lĩnh vực ghép tạng, bộ phận cơ thể người