Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất

Lần đầu tiên tại Việt Nam ghép gan cứu sống bé gái ung thư

Lần đầu tiên tại Việt Nam ghép gan cứu sống bé gái ung thư

Bệnh nhi 9 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu sau ca ghép gan đặc biệt

Bệnh nhi 9 tháng tuổi hồi sinh kỳ diệu sau ca ghép gan đặc biệt

Làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan hiện đại

Làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan hiện đại