Khánh thành nhà máy FDI đầu tiên của Đan Mạch tại An Giang

Khánh thành nhà máy FDI đầu tiên của Đan Mạch tại An Giang

Hội nghị xúc tiến đầu tư FDI Hàn Quốc vào các tỉnh phía Bắc

Hội nghị xúc tiến đầu tư FDI Hàn Quốc vào các tỉnh phía Bắc

4 tháng đầu năm 2022: FDI đạt gần 11 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với hơn 6 tỷ USD

4 tháng đầu năm 2022: FDI đạt gần 11 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với hơn 6 tỷ USD

FDI đạt 4,42 tỷ USD - mốc cao nhất của quý I trong 5 năm qua

FDI đạt 4,42 tỷ USD - mốc cao nhất của quý I trong 5 năm qua

Thu hút FDI năm 2021 vượt mốc 31 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 18 tỷ USD

Thu hút FDI năm 2021 vượt mốc 31 tỷ USD; công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 18 tỷ USD

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thu hút nguồn vốn lớn FDI trước khó khăn do COVID-19

Giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thu hút nguồn vốn lớn FDI trước khó khăn do COVID-19

Các doanh nghiệp FDI lớn nói gì khi đầu tư vào Việt Nam trong đại dịch?

Các doanh nghiệp FDI lớn nói gì khi đầu tư vào Việt Nam trong đại dịch?