Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) 5 tháng năm 2023 đạt gần 10,86 tỷ USD

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (FDI) 5 tháng năm 2023 đạt gần 10,86 tỷ USD

THACO INDUSTRIES đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu

THACO INDUSTRIES đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu

Duy trì điểm đến uy tín của dòng vốn FDI

Duy trì điểm đến uy tín của dòng vốn FDI

3 tháng đầu năm 2023: Thu hút FDI giảm, vì sao?

3 tháng đầu năm 2023: Thu hút FDI giảm, vì sao?

2023 là “năm bùng nổ” của Việt Nam về thu hút FDI

2023 là “năm bùng nổ” của Việt Nam về thu hút FDI

Tháng 1-2023: Gần 1,7 tỷ USD FDI rót vào Việt Nam

Tháng 1-2023: Gần 1,7 tỷ USD FDI rót vào Việt Nam

FDI năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD

FDI năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD

Cảng Chu Lai cung ứng dịch vụ Logistics hàng đầu cho doanh nghiệp FDI tại miền Trung

Cảng Chu Lai cung ứng dịch vụ Logistics hàng đầu cho doanh nghiệp FDI tại miền Trung

Đột phá xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI, chưa có tổ chức Đảng

Đột phá xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp FDI, chưa có tổ chức Đảng

Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện tốt chính sách BHXH

Hà Nội: Hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện tốt chính sách BHXH

10 tháng năm 2022, Thành phố Hà Nội đã thu hút được 1,28 tỷ USD vốn FDI

10 tháng năm 2022, Thành phố Hà Nội đã thu hút được 1,28 tỷ USD vốn FDI

Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI

Việt Nam thu hút hơn 22,46 tỷ USD vốn FDI

Khánh thành nhà máy FDI đầu tiên của Đan Mạch tại An Giang

Khánh thành nhà máy FDI đầu tiên của Đan Mạch tại An Giang