Covid hôm nay 26-4: Bắc Giang, Khánh Hòa F0 giảm kỷ lục

Covid hôm nay 26-4: Bắc Giang, Khánh Hòa F0 giảm kỷ lục