Lào cử 8 đội tuyển tham gia tranh tài tại Army Games 2021​

Lào cử 8 đội tuyển tham gia tranh tài tại Army Games 2021​

Đội tuyển Văn hoá nghệ thuật của Quân đội nhân dân Lào sẵn sàng đua tài

Đội tuyển Văn hoá nghệ thuật của Quân đội nhân dân Lào sẵn sàng đua tài