Gìn giữ, phát triển nghề điêu khắc gỗ ở Namibia

Gìn giữ, phát triển nghề điêu khắc gỗ ở Namibia

Chàng trai Khmer đam mê nghề điêu khắc gỗ

Chàng trai Khmer đam mê nghề điêu khắc gỗ

Những bàn tay tài hoa của làng điêu khắc gỗ Nhân Hiền

Những bàn tay tài hoa của làng điêu khắc gỗ Nhân Hiền