“Dân vận khéo” ở Tri Tôn

Dân vận khéo” ở Tri Tôn

Hiệu quả từ những mô hình “Dân vận khéo”

Hiệu quả từ những mô hình “Dân vận khéo

Bà Thung dân vận khéo

Bà Thung dân vận khéo

Dấu ấn những công trình “dân vận khéo”

Dấu ấn những công trình “dân vận khéo

Dân vận khéo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

Dân vận khéo gỡ “điểm nghẽn” giải phóng mặt bằng

Thi... dân vận khéo

Thi... dân vận khéo

Dân vận khéo ở biên giới Nậm Pồ

Dân vận khéo ở biên giới Nậm Pồ

Dân vận khéo, xây đơn vị an toàn

Dân vận khéo, xây đơn vị an toàn

Dân vận khéo nơi vùng biên xứ Lạng

Dân vận khéo nơi vùng biên xứ Lạng

Người quân nhân “dân vận khéo”

Người quân nhân “dân vận khéo