Ra quân đợt dân vận “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Ra quân đợt dân vận “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Tăng cường tuyên truyền, vận động tu sĩ, giáo dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng

Tăng cường tuyên truyền, vận động tu sĩ, giáo dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng

Sư thầy vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh

Sư thầy vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh

Vận động người dân tham gia phân loại bao bì tái chế

Vận động người dân tham gia phân loại bao bì tái chế

Đắk Lắk tăng cường phối hợp làm công tác dân vận

Đắk Lắk tăng cường phối hợp làm công tác dân vận

Binh đoàn 16 phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận

Binh đoàn 16 phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận

Vận động tuyển quân trong ấp dân tộc ở Đồng Nai

Vận động tuyển quân trong ấp dân tộc ở Đồng Nai

Hiệu quả công tác “dân vận khéo” trong vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Hiệu quả công tác “dân vận khéo” trong vận động thanh niên tình nguyện nhập ngũ