Hiểu rõ phong tục để dân vận tốt

Hiểu rõ phong tục để dân vận tốt

Chiến thắng Đồn Nhất (25-9-1952) - Thắng lợi của thế trận chiến tranh nhân dân và kinh nghiệm vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay

Chiến thắng Đồn Nhất (25-9-1952) - Thắng lợi của thế trận chiến tranh nhân dân và kinh nghiệm vận dụng trong xây dựng quân đội hiện nay

Lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo nỗ lực trong công tác dân vận

Lực lượng vũ trang huyện Phú Giáo nỗ lực trong công tác dân vận

Công tác dân vận ở Quân đoàn 4: Làm việc dân cần, chăm lo thiết thực

Công tác dân vận ở Quân đoàn 4: Làm việc dân cần, chăm lo thiết thực

Dân vận gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Dân vận gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Dân vận khéo ở biên giới Nậm Pồ

Dân vận khéo ở biên giới Nậm Pồ

Hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả công tác dân vận

Hướng về cơ sở, triển khai hiệu quả công tác dân vận