Bệnh nhân 651 tử vong do viêm phổi, đái tháo đường type 2 và Covid-19

Bệnh nhân 651 tử vong do viêm phổi, đái tháo đường type 2 và Covid-19

Cần nâng cao nhận thức của người dân về tiền đái tháo đường

Cần nâng cao nhận thức của người dân về tiền đái tháo đường

Công cụ mới hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh đái tháo đường

Công cụ mới hỗ trợ bác sĩ điều trị bệnh đái tháo đường

Phòng biến chứng mù lòa cho bệnh nhân đái tháo đường

Phòng biến chứng mù lòa cho bệnh nhân đái tháo đường

Số người bị bệnh đái tháo đường tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng

Số người bị bệnh đái tháo đường tại Việt Nam gia tăng nhanh chóng

Thận trọng khi tự trị liệu bệnh đái tháo đường

Thận trọng khi tự trị liệu bệnh đái tháo đường

Thận trọng khi tự trị liệu bệnh đái tháo đường

Thận trọng khi tự trị liệu bệnh đái tháo đường

Ăn uống sai mang họa đái tháo đường

Ăn uống sai mang họa đái tháo đường

Cần kiểm soát chặt chẽ bệnh đái tháo đường

Cần kiểm soát chặt chẽ bệnh đái tháo đường