Chương trình

Chương trình "Mùa xuân cho em" lần thứ 16: Tiếp nhận hơn 107 tỷ đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn