Độc đáo Tết Chol Chnam Thmay

Độc đáo Tết Chol Chnam Thmay

Nồng ấm Tết Chol Chnam Thmay

Nồng ấm Tết Chol Chnam Thmay

An Giang thăm chúc Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer ở thị xã Tịnh Biên

An Giang thăm chúc Tết Chol Chnam Thmay đồng bào Khmer ở thị xã Tịnh Biên

Tết Chol Chnam Thmay ấm tình quân dân

Tết Chol Chnam Thmay ấm tình quân dân

Sóc Trăng rộn ràng không khí Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer

Sóc Trăng rộn ràng không khí Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer