Nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy, chi bộ thông qua hội thi

Nâng cao năng lực hoạt động của cấp ủy, chi bộ thông qua hội thi

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Chi bộ “4 tốt” ở Trung đoàn ra-đa 351 (Vùng 3 Hải quân)

Chi bộ chung cư

Chi bộ chung cư

Các cơ quan, đơn vị Quân đội: Tham gia củng cố hơn 1.200 lượt cấp ủy, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội

Các cơ quan, đơn vị Quân đội: Tham gia củng cố hơn 1.200 lượt cấp ủy, chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội

Chi bộ xóa nghèo ở miền Tây xứ Nghệ

Chi bộ xóa nghèo ở miền Tây xứ Nghệ

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ

Ra mắt “Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”

Ra mắt “Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”