Phát huy vai trò Mặt trận trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Phát huy vai trò Mặt trận trong tổng thể quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia

Chuẩn bị chu đáo cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Chuẩn bị chu đáo cho Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Viện Lịch sử Quân sự Campuchia

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn tiếp đoàn Viện Lịch sử Quân sự Campuchia