Sau tăng lương cơ sở, bao giờ sẽ cải cách tiền lương?

Sau tăng lương cơ sở, bao giờ sẽ cải cách tiền lương?

Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Sẽ thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; kịp thời xử lý, thay thế công chức năng lực yếu, sợ trách nhiệm

Phó thủ tướng Lê Minh Khái: Sẽ thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; kịp thời xử lý, thay thế công chức năng lực yếu, sợ trách nhiệm

Chính phủ sẽ sớm có lộ trình cải cách tiền lương

Chính phủ sẽ sớm có lộ trình cải cách tiền lương

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cải cách chính sách tiền lương

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cải cách chính sách tiền lương

Chế độ tiền lương mới sau cải cách sẽ thay đổi thế nào?

Chế độ tiền lương mới sau cải cách sẽ thay đổi thế nào?

Nghị quyết của Quốc hội về GDP, thu nhập đầu người, bội chi ngân sách nhà nước và lùi cải cách tiền lương

Nghị quyết của Quốc hội về GDP, thu nhập đầu người, bội chi ngân sách nhà nước và lùi cải cách tiền lương

Quốc hội quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995

Quốc hội quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương, ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995