Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng năm 2023

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng năm 2023

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tập đoàn Viettel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tập đoàn Viettel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 3 tháng cuối năm 2022

Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chínhcải cách thể chế 3 tháng cuối năm 2022