Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cải cách chính sách tiền lương

Sắp xếp đơn vị hành chính gắn với cải cách chính sách tiền lương

Triển khai

Triển khai "Sổ tay đảng viên điện tử" ở Đảng bộ TP Hà Nội: Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cải cách thủ tục hành chính

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị cải cách thủ tục hành chính

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển

Những đột phá trong công tác cải cách hành chính của Hà Nội

Những đột phá trong công tác cải cách hành chính của Hà Nội

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng năm 2023

Xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính trong Bộ Quốc phòng năm 2023