Tuổi cao vẫn tâm huyết truyền dạy ca trù

Tuổi cao vẫn tâm huyết truyền dạy ca trù

Google tôn vinh nghệ thuật ca trù của Việt Nam

Google tôn vinh nghệ thuật ca trù của Việt Nam

Ca trù - di sản độc đáo của ông cha ta

Ca trù - di sản độc đáo của ông cha ta

Ca trù - di sản độc đáo của ông cha ta

Ca trù - di sản độc đáo của ông cha ta

Đặc sắc Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 tại Hà Tĩnh

Đặc sắc Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 tại Hà Tĩnh

Về Bắc Giang nghe ca trù, ngắm tháp... Ép-phen

Về Bắc Giang nghe ca trù, ngắm tháp... Ép-phen

Bồi đắp tình yêu nghệ thuật ca trù cho thế hệ trẻ

Bồi đắp tình yêu nghệ thuật ca trù cho thế hệ trẻ

Hồn ca trù trên đất phương Nam

Hồn ca trù trên đất phương Nam

Làng ca trù

Làng ca trù

Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014: Trong biếc hồn dân tộc

Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014: Trong biếc hồn dân tộc

Khai mạc liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014

Khai mạc liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014

91 tuổi vẫn truyền dạy ca trù

91 tuổi vẫn truyền dạy ca trù

Ngày Xuân về Thượng Mỗ nghe hát ca trù

Ngày Xuân về Thượng Mỗ nghe hát ca trù

Nghe ca trù trên máy iPhone 5!

Nghe ca trù trên máy iPhone 5!