Cả nước thêm 1.226 ca mắc Covid-19 mới

Cả nước thêm 1.226 ca mắc Covid-19 mới

Ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh lên gần 4.000 ca

Ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh lên gần 4.000 ca

Số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh

Số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh