Ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh lên gần 4.000 ca

Ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh lên gần 4.000 ca

Số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh

Số ca mắc Covid-19 mới tăng mạnh

Trung Quốc đại lục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19

Trung Quốc đại lục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19