Covid hôm nay 28-3: Việt Nam vượt 9 triệu ca bệnh; F0 Hà Nội giảm sâu

Covid hôm nay 28-3: Việt Nam vượt 9 triệu ca bệnh; F0 Hà Nội giảm sâu