Nghĩa tình ngành chính trị Bộ đội Trường Sơn

Nghĩa tình ngành chính trị Bộ đội Trường Sơn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà Chương trình “Nâng bước em tới trường”

​

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà Chương trình “Nâng bước em tới trường” ​

Bộ đội Trường Sơn “vượt khó” ở Tây Nguyên

Bộ đội Trường Sơn “vượt khó” ở Tây Nguyên

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Bộ đội Trường Sơn

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Bộ đội Trường Sơn

Gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn

Gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống vẻ vang của Bộ đội Trường Sơn

Dấu ấn Bộ đội Trường Sơn trên công trường Ea H'leo 1

Dấu ấn Bộ đội Trường Sơn trên công trường Ea H'leo 1