Bộ đội Trường Sơn và dấu ấn con đường xây đắp niềm tin chiến thắng

Bộ đội Trường Sơn và dấu ấn con đường xây đắp niềm tin chiến thắng

Khúc tráng ca về Bộ đội Trường Sơn

Khúc tráng ca về Bộ đội Trường Sơn

Khẳng định vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Khẳng định vai trò của Bộ đội Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Dấu ấn của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch giai đoạn 1971 - 1975

Dấu ấn của Bộ đội Trường Sơn trong các chiến dịch giai đoạn 1971 - 1975

Luôn tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ Bộ đội Trường Sơn

Luôn tri ân những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ Bộ đội Trường Sơn

Bộ đội Trường Sơn trên cao tốc Bắc - Nam

​

Bộ đội Trường Sơn trên cao tốc Bắc - Nam ​

Bộ đội Trường Sơn với công trình thế kỷ

Bộ đội Trường Sơn với công trình thế kỷ

Hội Bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức: Nối dài cánh tay tri ân

Hội Bộ đội Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh huyện Hoài Đức: Nối dài cánh tay tri ân

Binh đoàn 12: Bộ đội Trường Sơn vững tinh thần xung kích, vượt khó

Binh đoàn 12: Bộ đội Trường Sơn vững tinh thần xung kích, vượt khó