Tháng 5 của bộ đội Trường Sơn

Tháng 5 của bộ đội Trường Sơn

Bộ đội Trường Sơn trên công trình trọng điểm quốc gia

Bộ đội Trường Sơn trên công trình trọng điểm quốc gia

Vững vị thế Bộ đội Trường Sơn trên Tây Nguyên

Vững vị thế Bộ đội Trường Sơn trên Tây Nguyên

Bộ đội Trường Sơn “chia lửa” trong Tết Mậu Thân 1968

Bộ đội Trường Sơn “chia lửa” trong Tết Mậu Thân 1968

Nghĩa tình ngành chính trị Bộ đội Trường Sơn

Nghĩa tình ngành chính trị Bộ đội Trường Sơn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà Chương trình “Nâng bước em tới trường”

​

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trao quà Chương trình “Nâng bước em tới trường” ​

Bộ đội Trường Sơn “vượt khó” ở Tây Nguyên

Bộ đội Trường Sơn “vượt khó” ở Tây Nguyên

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Bộ đội Trường Sơn

Gìn giữ nét đẹp văn hóa Bộ đội Trường Sơn