Binh chủng Pháo binh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Binh chủng Pháo binh tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế tại Binh chủng Pháo binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện Trường Sĩ quan Công binh

Bộ Quốc phòng kiểm tra toàn diện Trường Sĩ quan Công binh

Tại sao các cường quốc lại thay đổi cỡ đạn bộ binh tiêu chuẩn?

Tại sao các cường quốc lại thay đổi cỡ đạn bộ binh tiêu chuẩn?