UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Phát triển châu Á ký kết bản ghi nhớ hợp tác

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Phát triển châu Á ký kết bản ghi nhớ hợp tác

BSR và Indian Oil ký kết biên bản ghi nhớ

BSR và Indian Oil ký kết biên bản ghi nhớ

Ký Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường thông tin nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào

Bản ghi nhớ kỹ thuật về thiết lập đường thông tin nóng giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào

ASEAN và Australia ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố quốc tế

ASEAN và Australia ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác chống khủng bố quốc tế