UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Phát triển châu Á ký kết bản ghi nhớ hợp tác

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Phát triển châu Á ký kết bản ghi nhớ hợp tác

BSR và Indian Oil ký kết biên bản ghi nhớ

BSR và Indian Oil ký kết biên bản ghi nhớ