Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng chí Phan Đình Trạc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Đối ngoại Trung ương

Đồng chí Phan Đình Trạc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Đối ngoại Trung ương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhà lãnh đạo cấp cao Lào tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Đối ngoại Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Đối ngoại Trung ương

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cuba

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cuba