Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cuba

Lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Cuba

Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2020

Ban Đối ngoại Trung ương tổng kết công tác năm 2020

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ban Đối ngoại Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Ban Đối ngoại Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Việt Nam

Đoàn Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm Việt Nam

Trao tặng huân chương, huy chương cho cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Trao tặng huân chương, huy chương cho cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương tiếp Đoàn đại biểu Liên hiệp Công đoàn Áo

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào