Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ươngBan Cán sự đảng Chính phủ