Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc Tết cổ truyền đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Tổng kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị QĐNDVN

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ

Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ươngBan Cán sự đảng Chính phủ

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quảng Nam

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Quảng Nam

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương tổ chức hoạt động truyền thống tại Tuyên Quang

Đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương tổ chức hoạt động truyền thống tại Tuyên Quang