Trên bãi tập Trung đoàn 9

Trên bãi tập Trung đoàn 9

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Mỗi căn phòng là một bãi tập

Mỗi căn phòng là một bãi tập

Tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm bãi bồi số 3

Tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm bãi bồi số 3

Xử lý nghiêm bãi tập kết cát trái phép

Xử lý nghiêm bãi tập kết cát trái phép