Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Trên bãi tập của bộ đội hóa học Quân khu 5

Mỗi căn phòng là một bãi tập

Mỗi căn phòng là một bãi tập

Tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm bãi bồi số 3

Tập trung lực lượng, phương tiện tìm kiếm bãi bồi số 3

Xử lý nghiêm bãi tập kết cát trái phép

Xử lý nghiêm bãi tập kết cát trái phép

Rầm rập tiếng bước chân trên bãi tập

Rầm rập tiếng bước chân trên bãi tập

Động lực mới trên bãi tập

Động lực mới trên bãi tập

Khí thế chiến thắng trên bãi tập

Khí thế chiến thắng trên bãi tập

Nguy cơ sạt lở tại những bãi tập kết cát, đá

Nguy cơ sạt lở tại những bãi tập kết cát, đá

Bãi tập kết chất thải gây ô nhiễm

Bãi tập kết chất thải gây ô nhiễm

 Cùng chiến sĩ mới trên bãi tập

Cùng chiến sĩ mới trên bãi tập

Bãi tập kết rác không đúng nơi quy định

Bãi tập kết rác không đúng nơi quy định