Lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ

Lợi ích của vaccine AstraZeneca lớn hơn nguy cơ

Vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca có độ an toàn cao

Vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca có độ an toàn cao

WHO kêu gọi thế giới tiếp tục sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca

WHO kêu gọi thế giới tiếp tục sử dụng vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Thêm 433 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Thêm 433 người Việt Nam được tiêm chủng vaccine Covid-19 của AstraZeneca