Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng suy yếu

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng suy yếu

Thời tiết ngày 3-11:  Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Thời tiết ngày 3-11: Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh

Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh

Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn tại Trung Bộ

Áp thấp nhiệt đới có thể gây mưa lớn tại Trung Bộ

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, miền Trung sẽ mưa 600mm

Biển Đông sắp đón áp thấp nhiệt đới, miền Trung sẽ mưa 600mm

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới