Áo dài

Áo dài

Lễ hội “Áo dài và hoa” lần 1 năm 2014

Lễ hội “Áo dài và hoa” lần 1 năm 2014

Áo dài Việt trong “Những thiên thần nước I-ta-li-a”

Áo dài Việt trong “Những thiên thần nước I-ta-li-a”

Áo dài ơi!

Áo dài ơi!