Phát động cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016

Phát động cuộc thi, triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016

Phát động “Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016”

Phát động “Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2016”

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật du lịch toàn quốc

Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc

Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam-Hàn Quốc

Giải thưởng cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội

Giải thưởng cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội

Triển lãm, trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật TP Hồ Chí Minh-40 năm đổi mới

Triển lãm, trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật TP Hồ Chí Minh-40 năm đổi mới

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khát vọng”

Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Khát vọng”

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Lấp lánh thành phố tôi”

Triển lãm ảnh nghệ thuật “Lấp lánh thành phố tôi”

Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27

Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc lần thứ 27

432 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật về lực lượng vũ trang

432 tác phẩm tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật về lực lượng vũ trang