Bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Bảo đảm an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

Ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021 trong Cơ quan Tổng cục Chính trị

Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021

Bộ Quốc phòng ban hành Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2021

Trao giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020”

Trao giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020”

Phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021

Phát động ra quân Năm An toàn giao thông 2021

Nỗ lực tạo đột phá về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Nỗ lực tạo đột phá về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Để cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thu được kết quả tích cực

Để cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thu được kết quả tích cực

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông

Hơn 1 triệu người dự thi trắc nghiệm

Hơn 1 triệu người dự thi trắc nghiệm "Chung tay vì an toàn giao thông"

Góp phần để bộ đội tham gia giao thông đúng luật, an toàn

Góp phần để bộ đội tham gia giao thông đúng luật, an toàn