Đồng Tháp: Đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Đồng Tháp: Đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông